ØSTRE AKER KIRKE.
Oppdragsgiver Multi-Bygg AS.
Montert båndtekking i kobber.