Oppdragsdato : Vår/sommer 2010
Oppdragsgiver : Håheim prosjekt AS
Oppdragets verdi : 1.000.000,-
Arbeider utført : Båndtekking av tak , ca 500m2. Beslag utført i materiale Aluzink
Referanseperson : Lars Petter Håheim – 90831959