VESTSKRENTEN BRL.
Oppdragsgiver Obos prosjekt as.
52 stk. rekkehus.
Rehablitering av tak.
Montering av beslag og takrenner av plastbelagt stål.
Taktekking med Isola Powertekk takplater.
Takflate 15.000 m2.